Welkom op de site van Stichting geWoon!

Stichting geWoon heeft de ambitie een fijn thuis te creëren voor haar zeven jonge bewoners met een verstandelijke beperking. Een aantal van hen heeft daarnaast ook een lichamelijke beperking.

De naam van dit kleinschalig wooninitiatief is gekozen omdat deze behalve het doel wonen ook de visie op de organisatie van wonen en zorg weergeeft. Er wordt op een zo ‘gewoon’ mogelijke manier gewoond, maar wel met een hoofdletter W, want waar nodig moet er speciale zorg en aandacht zijn.

De woonplek beoogt een warme, veilige, sfeervolle omgeving te zijn, een thuis waarin enerzijds voldoende privacy is en anderzijds de mogelijkheid open ligt om in contact te treden met je huisgenoten en buurtgenoten.

Contact >>